Контактирајте нѐ

Вашето име (задолжително)

Вашиот Email (задолжително)

Предмет

Вашата порака

Адреса:Плоштад Маршал Тито 17/2 Кавадарци.
Телефон : +389 43 416 181

Факс: +389 43 400 176

Phone: +389 43416181

Fax: +389 43400176

Жиро сметка: 300040000037573
Депонент: Комерцијална банка                      

Жиро сметка: 280090000004281
Депонент: Алфа банка